مقاله پژوهشی
استعاره تخت پروکروستس؛ شناخت مساله خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی شرکت‌های دولتی ایران

محسن ایمنی؛ علی سرورخواه

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 208-218

چکیده
  هدف: نیروی انسانی خلاق و نوآور تاثیر شگرفی بر بقا و ارتقای سازمان دارد. مدیریت وظیفه دارد زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری هموار کند. پژوهش حاضر به‌دنبال آن است تا به کمک استعاره (در این‌جا، استعاره تخت پروکروستس) یکی از دلایل اساسی بروز مساله خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های بزرگ دولتی ایران را تبیین نماید.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی
تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه)

عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 219-232

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر برنامه­ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین می‌­باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. برای سنجش متغیرهای مدل پژوهش، از پرسشنامه استاندارد آکار و همکاران [1] استفاده شده است. پرسشنامه مذکور، پس از سنجش روایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش اثربخشی مدیریت ریسک

الهه خرازیان مطلق؛ سید حسام وقفی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 233-251

چکیده
  هدف: معمولا سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک واکنش نشان داده و معیارهای ریسک بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها، تاثیر می‌گذارد. استمرار معاملات سهام برای سرمایه‌گذاران نیز اهمیت شایانی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت‌های بورسی با تاکید بر اثربخشی مدیریت ریسک طی سال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی
تحلیل تاثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی بستر سازمانی به‌منظور افزایش عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام)

پیمان اکبری؛ علی کریمی؛ ابراهیم آئینی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 252-266

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل تاثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی محتوای سازمانی به‌منظور افزایش عملکرد سازمانی می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از ‌‌نظر‌ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 250 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی (موردمطالعه: شرکت عارف دارو)

پروین پورکرمانیان؛ ساناز شفیعی؛ مریم حائری نسب

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 267-288

چکیده
  هدف: به دلیل افزایش فشارهای زیست‌محیطی، نوآوری سبز به یکی از ابزارهای استراتژیک مهم در جهت توسعه پایدار در صنایع تبدیل شده است. نوآوری می‌تواند باعث رشد توان رقابتی، افزایش بهره‌­وری و ثروت اقتصادی کشورها شود. هم‌چنین به کاهش ضایعات و آسیب‌های زیست‌محیطی زمین، ارایه محصولات و خدمات بهتر و با قیمت مناسب‌تر و ایجاد شغل مناسب برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و تعدیل اظهارنظر حسابرس

حسین رجب دری؛ راضیه قربانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 289-302

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و تعدیل اظهار‌نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری این پژوهش شامل 158 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1396 تا 1400 موردبررسی قرار گرفته‌­اند. این پژوهش از نوع ...  بیشتر