مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره‌تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال در زنجیره‌تامین

ابراهیم فربد؛ علیرضا حمیدیه؛ هوتن امینی نیا

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 100-116

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال با نقش میانجی تاب‌آوری زنجیره تامین است.روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی-همبستگی است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 217 از مدیران بازرگانی شرکت‌های داروسازی طبق فرمول تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB

مجید فیض عارفی؛ مریم حافظیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 117-136

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف ارزیابی مدیریت ریسک بانکداری اسلامی بر‌اساس اصول راهنمای IFSB دریکی از بانک‌های دولتی استان خراسان شمالی انجام شد.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارمندان شعب و کارمندان و مدیران دوایر مختلف مدیریت منطقه بانک موردنظر بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب

سید محمد رضا داودی؛ مهدی پاپهن شوشتری؛ رسول بهاءلو هوره؛ حمید رضا رضایی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 137-157

چکیده
  هدف: در مدیریت زنجیره‌تامین، تصمیم‌گیری برای انتخاب تامین‌کننده یک موضوع کلیدی است که در سال‌های اخیر تبدیل به یک هدف استراتژیک برای سازمان‌ها شده است. مساله انتخاب تامین‌کننده به دلیل تعدد و تنوع شاخص‌های کیفی و کمی، یک مساله تصمیم‌گیری چند شاخصه محسوب می‌شود و در‌نتیجه می‌توان از تکنیک‌های شناخته‌شده این حوزه در فرآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شکل‌گیری جامعه تجارت بین‌المللی بر‌اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 158-170

چکیده
  هدف: جوامع تجاری به‌طور معناداری موجب ارتقا تجارت آزاد و امنیت تجاری می‌شود به گونه‌­ای که پیوستن به جامعه تجاری برای توسعه بلندمدت آن‌ها ضروری است؛ بنابراین هدف تحقیق شکل‌گیری جامعه تجارت بین‌­المللی بر‌اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع در نظر گرفته شد.روش‌شناسی پژوهش: از کشورهایی که به تجارت بین‌­المللی می­‌پردازند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی و برندینگ مکانی در فضای غیرقطعی

قاسم فرج پور خانا پشتی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 171-183

چکیده
  هدف: در فضای کسب‌­و­کار امروزی نقش بازاریابی و مدیریت برند دارای اهمیت بالایی می‌­باشد. مطالعات نشان می­‌دهد که مهارت بسیار بالا و جذاب صاحبان کسب­‌و­کارها با توانایی آن‌­ها در ایجاد و مدیریت برند شناخته می‌شود. به همین دلیل برند­ها از مهم‌­ترین دارایی­‌های مشهود سازمان می­‌باشد. یکی از نمونه‌های بارز بازاریابی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی و انگیزش شغلی از دید کارکنان آموزش‌وپرورش شهرکرد

ستاره موسوی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 184-197

چکیده
  هدف: رهبران با استفاده از نشانگرهای معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای انگیزش بیرونی کارکنانش فراهم می‌­کنند. رهبران معنوی و ارزش­‌مدار به وظایف و فعالیت‌­های پیروان در سازمان یا گروه، به‌وسیله مرتبط کردن آن‌ها به ارزش‌­های عمیق درونی­شان عمق می‌بخشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ابعاد رهبری معنوی و انگیزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی)

حدیث پیری؛ عزیز مراسلی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 198-207

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1398-1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر، گرنجر-هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی (Panel Data) می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو خاورمیانه است. اطلاعات پانل دیتا در‌ مورد این کشورها از منابع معتبر ...  بیشتر