از کلیه‌ استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های علمی خود را جهت چاپ به این نشریه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود، ابتدا فایل فرمت تدوین مقاله را از اینجا دریافت نموده و مقاله را به طور دقیق بر اساس این فرمت تنظیم و ارسال فرمایید. قابل ذکر است، مقالات ارسالی، توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب، جهت تعیین میزان مشابهت‌های موجود میان مقاله فرستاده‌شده به نشریه و اسناد علمی‌ منتشر‌شده، بررسی می‌گردد.

 نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و فرم تضاد منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند.

-         دانلود فرم تعهد نامه اولیه به‌صورت فایل word

-         دانلود فرم تضاد منافع به‌صورت فایل word

 

توجه:

خواهشمند است از آنجا که فایل اصل مقاله برای داوران جهت ارزیابی ارسال می‌گردد به هیچ عنوان نام نویسنده یا نویسندگان بر روی فایل و یا داخل فایل (اصل مقاله) قرار نگیرد و فایل اصل مقاله را با هر عنوانی غیر از نام نویسنده ذخیره نمایید. مشخصات نویسندگان به فارسی و به انگلیسی به‌‎صورت جداگانه در فایلی به نام (مشخصات نویسندگان) آورده شود.

- چکیده فارسی و انگلیسی: ساختاریافته در بخش‌های: هدف (Purpose)، روش‌شناسی پژوهش (Methodology)، یافته‌ها (Findings) و اصالت/ارزش افزوده علمی (Originality/Value) تهیه و تنظیم شود.

- چکیده فارسی (200 تا 250 واژه)، و چکیده انگلیسی مقاله (200 تا 250 واژه). 

 با توجه به ضرورت مشخص بودن طبقه‌بندی JEL مقاله، نویسندگان محترم می‌توانید از لینگ زیر راهنمای طبقه‌بندی را دانلود نمایند.

 

/FileForDownload/files/JEL-Classification-System-Guide.pdf

 

 

 فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع، از روش ارجاع  APA(ای.پی.ای) استفاده می‌شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره‌گذاری می‌شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (سال انتشار). (نقطه و یک فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) نام مترجم، (ویرگول و یک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات. (نقطه)

مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله. (نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله. (نقطه)

مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله. (نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک، (ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله. (نقطه ویک فاصله) دریافت شده از (دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت.

 *در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن‌ها با استفاده از ویرگول (،) جدا شود.

  نکته مهم:

از آنجایی که هدف نشریه در راستای بین‌المللی شدن می‌باشد، تمامی نویسندگان باید منابع فارسی مقاله خود را  علاوه بر فارسی به‌صورت انگلیسی نیز وارد نمایند و در قسمت انگلیسی در انتهای هر منبع فارسی (in Persian) اضافه کنند.