نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

اکبر

عالم تبریز

گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مقصود

امیری

گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سیداحمد

عدالت‌پناه

گروه ریاضی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

محمدجعفر

تارخ

گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

رضا

توکلی مقدم

  گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فریدون

رهنمای‌رودپشتی

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

یاسمین

سلمانی

  گروه مدیریت، دانشکده بازرگانی، دانشگاه برایانت، اسمیت‌فیلد، آمریکا.

شعبان

الهی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ایران.

علی

محقر

گروه مدیریت صنعتی،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمّد

داداش‌زاده

دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه اوکلند، آمریکا.

مجید

فتحی

دانشکده سیستم های مبتنی بر دانش و مدیریت دانش، دانشگاه سیگن، آلمان

سیداسماعیل

نجفی

گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

هاشم

نیکومرام

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

سارا

پرتوی

مدرسه مدیریت و بازاریابی، دانشگاه تیلور، مالزی.

محسن

شفیعی نیک‌آبادی

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ناصر

یزدانی

گروه مدیریت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

ساسان

مهرانی

گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

آذر

کفاش‌پور

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

شادی

صیادمنش

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدرضا

پارسانژاد

گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

بردیا

خلیلیان

دانشکده مدیریت و تجارت بین الملل، دانشگاه آکلند، نیوزلند.

بهزاد

آشتیانی

گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

علیرضا

روستا

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

احمد

خدامی‌پور

گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مصطفی

زندیه

گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

بهنام

گلشاهی

گروه مدیریت دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

بهمن

بنی مهد

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

محسن

ایمنی

گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

محمدرضا

تقی زاده یزدی

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حسین

رجب دری

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

سیدرضا

سید نژاد فهیم

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

سیدمحمدرضا

داودی

گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

حسین

صدر

گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

حسین

محسنی

گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.

هومن

شبابی

گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی راه دانش بابل، بابل، ایران.

قهرمان

عبدلی

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدمحمد

مشعشعی

گروه حسابداری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

غلامرضا

معمارزاده طهران

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.