اطلاعات تماس:
لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره زیر تماس برقرار نماید.
نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

(Innovation Management and Operational Strategies )
دفتر نشریه:
موسسه آموزش عالی آیندگان ، تنکابن ، ایران
کد پستی: : ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

تلفن:54310428-011

تلفکس: 54288856-011
ایمیل: imos@aihe.ac.ir

mohsen.imeni86@yahoo.com
www.journal-imos.ir

آدرس: مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهیدان دانشجو – موسسه آموزش عالی آیندگان

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image