نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

اکبر

عالم تبریز

گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مقصود

امیری

گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. Publons

سیداحمد

عدالت‌پناه

گروه ریاضی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons

محمدجعفر

تارخ

گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

رضا

توکلی مقدم

  گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Publons

فریدون

رهنمای‌رودپشتی

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

یاسمین

سلمانی

  گروه مدیریت، دانشکده بازرگانی، دانشگاه برایانت، اسمیت‌فیلد، آمریکا.

شعبان

الهی

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ایران.

محمّد

داداش‌زاده

دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه اوکلند، آمریکا. Publons

سیداسماعیل

نجفی

گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons

هاشم

نیکومرام

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

سارا

پرتوی

مدرسه مدیریت و بازاریابی، دانشگاه تیلور، مالزی.

ساسان

مهرانی

گروه مدیریت وحسابداری، دانشگاه تهران،  تهران، ایران.

آذر

کفاش‌پور

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

شادی

صیادمنش

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدرضا

پارسانژاد

گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

بردیا

خلیلیان

دانشکده مدیریت و تجارت بین الملل، دانشگاه آکلند، نیوزلند.

بهزاد

آشتیانی

گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

علیرضا

روستا

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

احمد

خدامی‌پور

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مصطفی

زندیه

گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Publons

بهمن

بنی مهد

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

محسن

ایمنی

گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons

محمدرضا

تقی زاده یزدی

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Publons

حسین

رجب دری

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

سیدرضا

سید نژاد فهیم

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

حسین

صدر

گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons

حسین

محسنی

گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.

قهرمان

عبدلی

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا

معمارزاده طهران

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.