«به نام خدا»

منشور اخلاقی نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی به استانداردهای بالای اخلاقی در فرآیندهای دریافت، داوری، ویرایش و انتشار مقالات متعهد است. ارائه مرام‎نامه بی‌طرفانه و اصولی برای نویسندگان، سردبیران و منتقدان اولویت این نشریه است. نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی در راستای تولید و توسعه علم با پیروی از سیاست‌های شفاف از مرحله دریافت تا انتشار مقالات با روند بررسی‌های دقیق به دنبال انتشار نسخه خطی و آن‎لاین مقالات است.

از آنجا که نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی خود را متعهد به بهترین شیوه در انتشارات علمی می‌داند. بر این اساس، ‌تکالیف و تعهداتی را برای کلیه اشخاص ذینفع و دخیل در فرآیند چاپ و انتشار نشریه، اعم از سردبیر نشریه، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی، ویراستار و ناشر، در نظر گرفته است. این تکالیف برای گروه‌های مختلف اشخاص مذکور به شرح ذیل است:

1. تکالیف سردبیر و اعضای هیأت تحریریه

به‌منظور حسن عملکرد نشریه و رعایت الزامات اخلاق در پژوهش، گروه مدیریت نشریه تحقیقات حقوقی معاهده (شامل سردبیر و اعضای هیأت تحریریه) تکالیفی به این شرح بر عهده دارد:

1-1. قانون‌مندی در تصمیم‌گیری برای انتشار مقالات:

گروه مدیریت نشریه در مورد اینکه کدام مقالات قابل‌چاپ در این نشریه هستند، تصمیم‌گیری می‌کند. گروه مدیریت، در اتخاذ این تصمیم از سیاست‌های کلان نشریه و نیز الزامات قانونی که بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط وزارت علوم تعیین‌شده است یا در آینده تعیین خواهد شد، تبعیت می‌کند.

1-2. بی‌طرفی:

گروه مدیریت نشریه، هیچ مقاله‌ای را بدون آنکه داوری تخصصی، به شرح مذکور در بندهای آتی، در مورد آن انجام ‌شده باشد،‌ جهت انتشار در نشریه مورد تأیید قرار نخواهد داد. گروه مدیریت نشریه هیچ‌گونه پیش‌داوری و اعمال‌نظر شخصی، سلیقه‌ای، جناحی و ... در زمینه‌ی پذیرش یا رد مقالات اعمال نمی‌کند و تمامی تصمیمات آن مبتنی بر ملاحظات علمی و تخصصی است.

1-3. بررسی موارد مشکوک:

اگر هر یک از مقالات مندرج در نشریه، از حیث شیوه انجام پژوهش، یافته‌ها و اعتبار مورد تشکیک قرار گیرند، گروه مدیریت نشریه ابتدا با نویسندگان تماس گرفته و از آن‌ها درخواست می‌کند که به موارد مطروحه پاسخ دقیقی بدهند. اگر ایراد موجود به نحوی باشد که باعث سوء عملکرد دستگاه قضایی یا به خطر افتادن منافع و مصالح عمومی می‌گردد، ضمن اینکه تحقیقات در جریان است، موضوع در اسرع وقت به اطلاع خوانندگان نشریه می‌رسد. پس از پایان بررسی‌ها، گروه مدیریت نشریه نتایج بررسی‌های خود را در نشریه منتشر می‌کند و در صورت لزوم، اصلاحیه‌ای در خصوص مطالب قبلی صادر می‌کند.

نشریه تحقیقات حقوقی معاهده، تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مؤلفان، عدم رعایت اخلاق پژوهش، سرقت علمی و سایر ملاحظات مربوطه را بررسی کرده و خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات در این زمینه می‌داند.

2. تکالیف داوران

داوری در نشریه تحقیقات حقوقی معاهده به‌صورت بی‌نام صورت می‌گیرد. هیچ‌گونه اطلاعاتی که به شناسایی داوران منجر شود، در هیچ‌یک از مراحل، حتی پس از انتشار مقاله، در اختیار نویسندگان قرار نخواهد گرفت.

2-1. سرعت عمل:

به‌منظور حفظ حقوق نویسندگان، داوران نشریه متعهد می‌شوند که موارد ارجاعی را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهند و چنانچه این امکان برای ایشان مهیا نیست، نشریه را در جریان خواهند گذاشت تا نسبت به تعیین داور دیگر اقدام شود.

2-2. محرمانگی:

داوران نشریه، مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی کرده و در مورد محتوای آن‌ها هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار نخواهند داد.

2-3. بی‌طرفی:

داوری‌ها می‌بایست به نحو بی‌طرفانه صورت گیرد. برای تأمین این هدف، نظرات داوران می‌بایست مستظهر به استدلال‌های ایشان باشد.

2-4. دقت در ذکر منابع:

داوران دقت نظر کافی به عمل خواهند آورد تا هرگونه مطلبی که در مقاله درج‌شده و از منبعی دیگر اقتباس یا نقل‌شده است، با رعایت دقیق ضوابط ارجاع، مشخص گردد و منبع مورد استفاده در مقاله درج گردد.

3. تکالیف نویسندگان

شیوه عملکرد نویسندگان مقالات، به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی محتوای نشریه،‌ اهمیت فراوانی برای نشریه تحقیقات حقوقی دارد.

3-1. اصالت مطالب:

نویسندگان تضمین می‌کنند که مطالب ارسالی آن‌ها برای نشریه از اصالت برخوردار است و قبلاً به هیچ زبانی، در هیچ نشریه‌ای، اعم از داخلی و خارجی، منتشرنشده است.

3-2. اصالت نویسندگان:

ثبت‌کننده مقاله در نشریه متعهد می‌شود که تنها نام کسانی را در مقاله به‌عنوان نویسنده درج کند که مشارکت قابل‌توجهی در نگارش مقاله داشته ‌است. نام تمامی کسانی که در نگارش مقاله چنین نقشی داشته‌اند، می‌بایست در مقاله به‌عنوان نویسنده درج شود.

3-3. رعایت ضوابط ارجاع:

هرگونه استفاده از منابع دیگر، دقیقاً و با ذکر مشخصات کامل منبع مورداستفاده، در مقاله مشخص می‌شود. در مواردی که از مطالب دارای کپی‌رایت استفاده می‌شود (مانند جداول، عکس‌ها و یا نقل‌قول‌های گسترده) نویسندگان متعهد هستند که قبلاً رضایت مکتوب و صریح صاحب حق را اخذ کنند و در مقاله خود نیز آن را تصدیق نمایند.

3-4. هم‌زمانی:

نویسندگان تعهد می‌نمایند که مقالات ارسالی به نشریه را تا پیش از تعیین تکلیف نهایی آن‌ها، برای نشریه دیگری ارسال ننمایند. ارائه مقاله به بیش از یک نشریه به‌طور هم‌زمان تخلف محسوب می‌شود و نشریه تحقیقات حقوقی در صورت اطلاع از این امر در هر یک از مراحل بررسی مقالات،‌ ادامه روند بررسی را متوقف خواهد کرد.

3-5. تضاد منافع:

چنانچه نویسندگان در انجام پژوهش خود از منابع مالی مؤسسه یا دستگاه خاصی استفاده کرده‌اند، لازم است که آن را در مقاله خود مورد تصریح قرار دهند.