نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی از محققان و خبرگان دعوت می‌کند تا به عنوان داور به ما بپیوندند.

چگونه به عنوان داور عضو شویم؟

اگر می‌خواهید به عنوان داور به این نشریه بپیوندید ، لطفا در ابتدا در لینک زیر"ثبت نام کنید:

http://www.journal-imos.ir/contacts?_action=signup

سپس رزومه (C.V) خود را برای ما (دکتر عدالت پناه) به ایمیل های () ارسال فرمایید. همچنین لطفا موضوع ایمیل را "پیوستن به تیم داوری-نشریهIMOS" قرار دهید.