مقاله پژوهشی مدیریت صنعتی
ارایه الگوی مدیریت مگاپروژه‌های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما

سعید عبداللهی خوشمردان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 321-336

چکیده
  هدف: با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مگاپروژه‌های کشور، یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت را می‌توان در مدیریت پروژه آن‌ها جست‌وجو نمود. پروژه‌های طراحی و ساخت هواپیماهای مدرن جزء پروژه‌های پیچیده و به‌عنوان مگاپروژه شناخته می‌شود. در این تحقیق یک الگو برای مدیریت مگاپروژه‌های پیچیده در این صنعت ارایه شده است.روش‌شناسی پژوهش: این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارایه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌وکار

محمدرضا زاهدی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 337-354

چکیده
  هدف: هدف اصلی این تحقیق ارایه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌وکار می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی برای استخراج مولفه‌های کلیدی تدوین راهبرد دانش سازمان‌ها از روش‌های مصاحبه خبرگی و توصیفی تحلیل (کیفی) استفاده می‌شود و نیز جهت اعتبارسنجی مدل، روش‌های کمی و آماری بکار گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حسابداری و حسابرسی
درماندگی مالی و حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی جدید از نقش اندازه شرکت

آزاده شمشاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 355-368

چکیده
  هدف: درماندگی مالی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد، لذا بررسی صورت‌های مالی توسط فردی مستقل الزامی به نظر خواهد رسید. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین درماندگی مالی و حق‌الزحمه حسابرسی است. هم‌چنین به بررسی اثر اندازه شرکت در این رابطه نیز می‌پردازد. هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر یا کوچک‌تر باشند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بین تجربه برند، بازخوانی برند و وفاداری برند در بازاریابی تجربی (مورد مطالعه: مارال چرم)

مهدی اجلی؛ محمدمهدی مظفری؛ سحر جوهری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 369-386

چکیده
  هدف: در دهه‌های اخیر، تحقیق در خصوص برند مشتری، جایگاه ویژه‌ای را در حوزه‌های مختلف اعم از دانشگاهی و بازار کسب‌وکار به خود اختصاص داده است. بسیاری از محققین و مدیران شرکت به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از دلایل اهمیت مفهوم ارزش ویژه برند، نام و نشان تجاری مشتری است که موجب ایجاد ارزش برای مشتریان و هم برای شرکت می‌نماید و درنتیجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت نوآوری
اثر نوآوری و برنامه‌ریزی راهبردی بر عملکرد سازمان‌ها: مورد مطالعه بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی

سارا پرتوی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 387-400

چکیده
  هدف: محیط اقتصادی امروز دایما در‌حال تغییر است و تمرکز بر نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک باعث بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمانی انجام شده است.روش‌شناسی پژوهش: برای دستیابی به هدف پژوهش، مدیران و کارکنان میانی بیمارستان‌های بخش دولتی و خصوصی استان مازندران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر ابعاد شایستگی هوش تجاری بر عملکرد بازاریابی با در‌نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری

حسین نوروزی؛ مبینا رحمانی گوهر؛ حسین ایمانی پور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 401-417

چکیده
  هدف: با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در روند کسب‌و‌کارها اتفاق افتاده، توجه به مقوله هوش تجاری موضوع مهمی شده­ است. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابعاد شایستگی هوش تجاری بر عملکرد بازاریابی با در‌نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در کسب‌و‌کار‌های گردشگری می‌پردازد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و عملیات مدیریت دانش (موردمطالعه: فرمانداری شهرستان همدان)

مهدی اجلی؛ محمدرضا علیزادگان

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 418-434

چکیده
  هدف: ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات منجر به افزایش علاقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه فکری شده است. این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است، سرمایه فکری را به‌عنوان ابزاری برای تعیین ارزش سازمان مورد استفاده قرار می‌­دهند. در اقتصاد دانشی برخلاف اقتصاد صنعتی، دانش یا سرمایه فکری به‌عنوان عامل تولید ...  بیشتر