مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه

مهدی اجلی؛ احسان همتی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 238-257

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریتی و محوریت کارآفرینانه انجام شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌­ها از نوع پیمایشی می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی

محمد نظری پور؛ امیر حسین رنجبر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 258-277

چکیده
  هدف: بر اساس نظریه اقتضایی موفقیت هر سازمانی در گرو اجرای طرح‌ها و برنامه­های متناسب با توانمندی‌ها و زیرساخت­های آن سازمان می­باشد؛ بنابراین توجه به توانمندی‌ها و امکانات موجود در فرایند طراحی استراتژی‌های نوآوری می­تواند باعث بهبود عملکرد مالی هر سازمانی شود. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تجزیه‌وتحلیل اثرات استراتژی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی
تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار

حسین نوروزی؛ رسول نصرت‌پناه؛ اسماعیل اسماعیل‌پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 278-296

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق نقش میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار و تعدیل گری پویایی محیطی درک شده می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی
طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ صادق صادقی ده چشمه؛ نرجس محسنی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 297-315

چکیده
  هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحی مدل  عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران بود.روش‌شناسی پژوهش:  روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و اساتید بود در بخش دلفی جهت شناسایی از108 نفر خبره  با روش های نمونه گیری هدفمند-قضاوتی استفاده شد و در بخش مدل­سازی کارشناسان وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی

غلامرضا توکلی؛ امید حیدری؛ مجید فیض عارفی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 316-337

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی آسیب­های سنجش و مدیریت رضایت مشتریان سازمانی در شرکت‌های با مشتریان سازمانی است. بر همین مبنا این مطالعه به دنبال چالش­های موجود در نحوه اندازه­گیری رضایت مشتریان در شرکت­های با مشتریان سازمانی پرداخته است.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع آمیخته است و جامعه آماری شامل اساتید، خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری

فاطمه عاشوری جیرکل؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 338-355

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری انجام‌شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شیر پگاه تهران بوده و حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، به تعداد 207 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM

حامد فتحی؛ علیرضا امینی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 356-370

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی بر خط می‌باشد. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تلگرام، واتساپ، یوتیوب و اینستاگرام می‌باشند.روش‌شناسی پژوهش: واحدهای فناوری اطلاعات بانک ملی موردمطالعه قرار گرفته که تعداد 30 نفر به به‌عنوان خبرگان پژوهش در نظر گرفته شده است. بدین منظور، ...  بیشتر