مقاله پژوهشی
کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

محمدرضا مهرگان؛ سحر جعفری؛ امیر آذرفر؛ شیرین زاهدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 113-129

چکیده
  هدف: تصمیم‌گیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مسئله تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیران و مدیران ارشد سازمان‌ها دشوار می‌سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به‌صورت مطالعه موردی بر تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات)

علی حاجی غلام سریزدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 130-149

چکیده
  هدف: با توجه به تقاضای رو به افزایش محصولات لبنی و نوسانات قیمت در بازار، کارخانه‌ها به دنبال تخصیص درست منابع جهت تولید هر یک از محصولات لبنی می‌باشند. لذا در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها به تحلیل پویایی‌های تولید و تخصیص منابع در یک کارخانه لبنیات پرداخته‌شده است.روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران

افشین قاسمی؛ محمدتقی عیسایی؛ رضا بندریان؛ احمد اختیارزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 150-159

چکیده
  هدف: پژوهش فعلی به دنبال ارائه مدل کیفی خرد­بنیان­‌های توانمندی‌­های پویا در شرکت‌­های ارائه‌دهنده رایانش ابری در ایران است. بدین منظور بر اساس مدل مرجع تیس (2007)، خرد­بنیان­های سه حوزه رصد، تصاحب و بازآرایی استخراج شده است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه فعلی، مطالعه چندموردی (Extended Case Stud) است. با توجه به نو بودن موضوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

سید محمد رضا داودی؛ مژگان غریبی مرزنکلا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ ولی اله علی محمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 160-175

چکیده
  هدف: بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده‏ها، توصیفی- علّی می‏باشد. از لحاظ نوع داده‌ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان)

وحید بخردی نسب؛ میلاد احمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 176-195

چکیده
  هدف: تلاش سازمان‌­ها در دنیا­ی امروزی در جهت بقاء در بازار و حفظ موقعیت رقابتی خود است. بنابراین سازمان‌­ها سعی بر این دارند عواملی که بر این مهم اثرگذار است را تحت کنترل گرفته تا بتوانند شرایط مطلوب را به دست آورند. یکی از عوامل اثرگذار و بسیار مهم در این میان، نقش کارکنان سازمان به‌عنوان یک سرمایه راهبردی است. کارکنان با درک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن

افسانه جوان حصارشنه؛ ناصر یزدانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 196-212

چکیده
  هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن، می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مصرف‌کنندگان زن محصولات شوینده و بهداشتی سه برند (گلرنگ، سافتلن و اکتیو) عرضه‌شده در فروشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری

زهرا بیگدلو؛ علیرضا روستا؛ فرزاد آسایش

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 213-237

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مصرف‌کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به‌موقع ‌انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری که بر روی آن مطالعه‌ ...  بیشتر