مقاله پژوهشی
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی

حسین نوروزی؛ سهیلا خدامی؛ زهرا عبیدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 371-386

چکیده
  هدف: این تحقیق به بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی می‌پردازد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش ذیل از نظر هدف، از نوع کاربردی است. از آنجاییکه این پژوهش به بررسی رابطه چند متغیر بطور مثال، رابطه متغیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت می‌پردازد و به نه دستکاری آن‌ها پرداخته می‌شود، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی

وجیهه دهقان تزرجانی؛ محمود معین الدین؛ سهیلا شهرستانی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 387-405

چکیده
  هدف: امروزه، سازمان‌ها جهت موفقیت و دستیابی به پایداری عملکرد مالی در شرایط رقابت جهانی نیاز به اجرای استراتژی نوآوری پشتیبانی شده توسط منابع انسانی ذی‌صلاح و فرآیندهای داخلی مناسب دارند؛ بنابراین،، پژوهش حاضر به بررسی نقش استراتژی نوآوری در شرکت‌های تولیدی فعال استان یزد در عملکرد مالی از طریق متغیرهای میانجی منابع انسانی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی
مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی

محمود رحیمی؛ محمد میرباقری جم؛ ابراهیم قائد؛ اکرم نورانی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 406-422

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه اثر مصرف انواع انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان‌های ایران طی دوره 1398-1379است. در این تحقیق از روش داده‌های تابلویی (Panel Data) استفاده شد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل استان‌های ایران است. اطلاعات سری زمانی در مورد این استان‌ها از داده‌های موجود در ترازنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه)

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 423-436

چکیده
  هدف: جو سازمانی مناسب می‌تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌ها و خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید، با وجود این جو سازی نامناسب می‌تواند منبع عمده فشار روانی نیز باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و جو ‌سازمانی با سلامت عمومی معلمان ...  بیشتر

مقاله کاربردی
بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها

روح اله کیانی قلعه نو

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 437-451

چکیده
  هدف: در این پژوهش استراتژی های تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی در برجام با استفاده از نظریه بازیها بررسی می شود. روش‌شناسی پژوهش: تصمیمات اتخاذ شده توسط سه شخصیت مرتبط در برجام شامل، رهبری ایران، دولت ایران و گروه (1+5) با استفاده از نظریه بازیها شبیه سازی و بر مبنای ساز و کار تئوری بازیها تحلیل و بررسی شده است. در بخش بیان مسله، اصولی پذیرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی

محمد صادق شیری؛ سید مصطفی خرمی زاده؛ وحید احمدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 452-464

چکیده
  هدف: در این مقاله یک روش دومرحله‌ای جدید برای حل مساله‌ی زمان‌بندی دروس دانشگاهی مبتنی بر برنامه‌ی درسی ارایه شده است. در هر دو مرحله، روش از رویکرد فراابتکاری جدید استفاده شده است. علاوه بر این، یک نمایش جواب جدید برای زمان‌بندی دروس دانشگاهی معرفی شده است و از برخی رویکردها نیز برای تشدید و تنوع استفاده می‌شود که کاملاً مبتنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور)

محمد قاسمی؛ محمدمهدی مهتدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 465-482

چکیده
  هدف: اردوهای راهیان نور به‌عنوان یکی از نمونه‌های گردشگری جنگ در دهه‌های اخیر پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این سرمایه، شایسته است تا مسئولین امر و کلیه برنامه‌ریزان این اردوها بکوشند تا کیفیت برگزاری این اردوها را ارتقا بخشند. روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی، و از لحاظ نوع ...  بیشتر