مقاله پژوهشی - کاربردی
الگوی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران

حسین رجب دری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حجت الله سالاری؛ علی امیری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 216-228

چکیده
  هدف: ازآنجاکه اخلاق موضوعی اساسی در حرفه حسابداری و حسابرسی است و به‌کارگیری رویکردهای مرتبط با فناوری اطلاعات نیز در علوم مالی غیرقابل‌انکار است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر تهیه الگو و نظام‌مندسازی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان با استفاده از نظریه شبکه کنشگران است.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های تکنولوژیکی به‌منظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین

سید جلال‌الدین حسینی دهشیری؛ مجتبی آقایی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 229-243

چکیده
  هدف: امروزه به دلیل پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار که با سطح بالایی از عدم اطمینان و ریسک همراه است، شرکت‌ها درصدد مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین خود می‌باشند. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین است. برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، لازم است قابلیت‌های مختلف آن موردتوجه قرار گیرد. یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش های مدیریت طراحی درمدرسه ابتدایی باایجاد نشاط جهت ارتقاءیادگیری در دانش آموزان

سمانه حسین پوریان چابک

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 244-256

چکیده
  هدف: محیط‌های آموزشی به‌عنوان مهم‌ترین فضاهای تأمین‌کننده نیروی کیفی جامعه، دارای نقش بسزایی در تعامل با انسان از دو منظر فیزیکی و روانی می‌باشند. لذا حداقل کاری که می‌توان در این شرایط برای تأمین بهداشت جسمی و روحی کودکان و نوجوانان انجام داد، ایجاد فضاهایی شادی‌بخش در مدرسه می‌باشد. می‌توان اذعان داشت رشد و تکامل همه‌جانبه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 257-267

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق بهینه‌سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار بوده است جهت پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مربوطه، با استفاده از توزیع مارچنکو - پاستورMarčenko – Pastur ) ) وجود خواهند داشت یا خیر؟روش‌شناسی پژوهش: داده‌­های 31 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1398 جهت همبستگی متقابل بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

احمد صادقی؛ محمد خدابخشی؛ زینب میرقاسمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 268-284

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‌های نوآوری (اکتشافی و بهره‌بردارانه) و تعدیل گر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صادرکننده محصولات شوینده انجام شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از شاخه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت

سید حسام وقفی؛ زهره نیلوفری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 285-305

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می‌پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و آسیب‌شناسی همسویی راهبردی و عوامل مؤثر بر آن در حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)

علی اکبر خادمی؛ هانیه فرازنده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 306-332

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش آسیب‌شناسی همسویی کارکنان حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) باسیاست‌ها، و ارائه راهکار است.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات و مصاحبه باخبرگان و با ابزار پرسشنامه اطلاعات گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر