تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش اثربخشی مدیریت ریسک

الهه خرازیان مطلق؛ سید حسام وقفی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 233-251

چکیده
  هدف: معمولا سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک واکنش نشان داده و معیارهای ریسک بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها، تاثیر می‌گذارد. استمرار معاملات سهام برای سرمایه‌گذاران نیز اهمیت شایانی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت‌های بورسی با تاکید بر اثربخشی مدیریت ریسک طی سال‌های ...  بیشتر