بررسی حسابداری و حسابرسی خودکار در بستر بلاکچین با رویکرد دلفی فازی

پیام نوری دوآبی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلویی؛ هاشم نیکو مرام؛ قدرت‌اله طالب‌نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

چکیده
  هدف- این پژوهش با هدف فهم و تحلیل دقیق وضعیت فعلی، شناسایی عوامل استراتژیک توسعه، عملکرد و تغییرات آینده به بررسی ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و عوامل پلتفرم بلاکچین و تعیین احتمال وقوع و تأثیر آن بر حسابداری و حسابرسی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی خودکار پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش- این پژوهش بین‌رشته‌ای مبتنی بر رویکرد رویدادی در آینده‌پژوهی ...  بیشتر

واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی

حسین رجب دری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 62-81

چکیده
  هدف:  هدف این پژوهش واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی با رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی است.روش‌شناسی پژوهش:  در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشرشده در نشریه­های علمی پژوهشی حسابداری و مالی به روش آرشیوی، از رویکرد­ تحلیلی- توصیفی و علم‌سنجی استفاده ...  بیشتر