بررسی تاثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی (موردمطالعه: شرکت عارف دارو)

پروین پورکرمانیان؛ ساناز شفیعی؛ مریم حائری نسب

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 267-288

چکیده
  هدف: به دلیل افزایش فشارهای زیست‌محیطی، نوآوری سبز به یکی از ابزارهای استراتژیک مهم در جهت توسعه پایدار در صنایع تبدیل شده است. نوآوری می‌تواند باعث رشد توان رقابتی، افزایش بهره‌­وری و ثروت اقتصادی کشورها شود. هم‌چنین به کاهش ضایعات و آسیب‌های زیست‌محیطی زمین، ارایه محصولات و خدمات بهتر و با قیمت مناسب‌تر و ایجاد شغل مناسب برای ...  بیشتر