بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان

مهدی الیاسی؛ حسین خسروپور؛ نرگس رحیمیان؛ محمد ابراهیم صادقی؛ حامد نوذری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف: در دهه‌­های اخیر خلق ارزش از طریق یادگیری فناوری در سطح بنگاه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است، چراکه سه دلیل مهم توجه به موضوع خلق ثروت، توسعه صنعتی و خلق قابلیت‌­های فناورانه به مباحث راهبردی بنگاه­‌ها تبدیل شده است. هدف این تحقیق تبیین و اولویت­‌بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه می‌باشد.روش‌شناسی ...  بیشتر