نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، مرکز سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی، سیاهکل، ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی قدیر لنگرود

10.22105/imos.2021.291730.1126

چکیده

تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به عنوان یکی از مؤلفه‎های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت‌ها و از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می‎باشد؛ از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش‌روی شرکت‌ها است و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند. در این پژوهش تاثیر فشار سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش، 84 شـرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1392 تا 1397 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فشار سرمایه‌گذاران بر سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی به فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Investor Pressure on Dividend Policy

نویسندگان [English]

  • seyed reza seyed nezhad fahim 1
  • Ayat Balali 2
  • Fereshteh Hasanzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Lecturer, Department of Accounting, Siahkal Center, Islamic Azad University, Siahkal, Iran.

3 Graduated with a master's degree in accounting, Qadir University, Langarud, Iran.

چکیده [English]

Dividend payment decisions are one of the key components in corporate policy and one of the most important issues in the financial literature; On the one hand, it affects the investments of companies. On the other hand, many shareholders with short-term investment horizons want to distribute cash dividends, so managers must always balance between their various interests and profitable investment opportunities in order to maximize wealth. In this study, the effect of investor pressure on dividend policy was examined. To achieve the research goal, 84 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2018 were selected and using the combined data approach, research hypotheses were tested. The results of this study indicate that the pressure of investors has a positive and significant effect on the dividend per share and the ratio of dividend to sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Investor Pressure
  • Swing Trade