نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط ز یست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 گروه مهندسی محیطزیست ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فنی گبزه ، 41400 ، گبزه ، کوچائلی ، ترکیه

3 مرکز مدیریت ساحلی گریفیث ، پردیس ساحل طلایی دانشگاه گریفیث ، کوئینزلند 4222 ، استرالیا.

10.22105/imos.2021.275615.1036

چکیده

هدف: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ که هدف این مطالعه است، به‌عنوان اصلی‌ترین روش ﻧﺠﺎت ﺳﻮاﺣﻞ از آشفتگی‌های زیست‌محیطی شناخته‌شده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ توان‌ها و آستانه‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هدف اصلی این مقاله، شناخت وضعیت موجود آلودگی در مناطق مختلف ساحلی استان مازندران و پهنه‌بندی مناطق ازنظر آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله، ما ابتدا به چارچوب مفهومی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پرداخته و نمونه‌های موفق اجرای آن در کشورهای مختلف را مطالعه و از جنبه‌های مختلف مقایسه می‌کنیم. سپس در راستای اجرای این طرح در سواحل غرب استان مازندران، به بخش مطالعات مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیست می‌پردازیم.
یافتهها: یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در مدیریت سواحل، باید همه فرایندهای فیزیکی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی را که در سواحل و دریا تأثیر متقابل دارند، شناسایی و میان کاربران مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگی ایجاد کند. همچنین اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت یکپارچه سواحل، نیازمند توجه بیشتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این مقاله مشخصات سواحل غرب استان مازندران را با تکیه‌بر اکوسیستم‌های مهم مطالعه کرده و پارامترهایی چون آلاینده‌های صنعتی، جنس خاک، پوشش گیاهی (دریا و خشکی)، حیات‌وحش، زمین‌شناسی، مباحث دریایی (نوسان آب، خصوصیات موج و...) و مباحث مرتبط به آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم. سرانجام در جهت امکان پیاده‌سازی الگوی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سواحل غرب استان مازندران، ازنقطه‌نظر آلودگی‌های زیست‌محیطی، به تحقیق بر روی میزان توزیع آلاینده‌های صنعتی در کاربری اراضی سواحل این محدوده تا شعاع سه کیلومتری دریای خزر می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility and Implementation of Integrated Management of The West Coast of The Mazandran Province According to the ICZM

نویسندگان [English]

  • Habibeh Karimi 1
  • Khatereh Bagherzadeh Asl 2
  • Samira Torabi 3

1 Department of Environmental Engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Gebze Technical University, 41400, Gebze, Kocaeli, Turkey

3 Griffith Centre for Coastal Management, Griffith University Gold Coast Campus, Queensland 4222, Australia.

چکیده [English]

Purpose: The integrated coastal zone management (ICZM) was considered the main way of solving environmental problems. In addition, there are many countries in the world that attempt in providing the human needs to coastal region services in order to the natural border of these zones. The main purpose of this paper is to identify the current situation of pollution in different coastal areas of Mazandaran province and the zoning of areas in terms of environmental pollution.
Methodology: In this paper, we first deal with the conceptual framework of ICZM and study the successful examples of its implementation in different countries and compare them from different aspects. Then, in order to implement this project on the west coast of Mazandaran province, we will pay attention to the studies related to environmental pollution.
Findings: Findings show that in coastal management, all physical, ecological, social, and economic processes that interact on the coast and the sea should be identified and a certain coordinate between different users at local, national, regional, and international levels must be created. Furthermore, the successful implementation of ICZM requires more attention to the social and economic conditions of the Caspian littoral states.
Originality/Value: In this article, we study the characteristics of the west coast of Mazandaran province based on important ecosystems and parameters such as industrial pollutants, soil type, vegetation (sea and land), wildlife, geology, marine topics (water fluctuations, wave characteristics, etc.) And we analyze the related issues. Finally, in order to implement the ICZM in the west coast of Mazandaran province, from the point of view of environmental pollution, we investigate the distribution of industrial pollutants in the use of coastal lands up to a radius of three kilometers in the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICZM
  • Industrial pollutants
  • coasts
  • Planets
  • wild life
  • Geology