نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روش شناسی علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله، رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: به‌منظور تحقق این هدف، ابتدا ادبیات موجود درزمینه‌ی نقشه راه فناوری اعم از رویکردها، چارچوب‌های ترسیم، کاربردهای نقشه راه فناوری و تعدادی از نقشه‌های راه فناوری ترسیم‌شده که عمدتاً به‌روز می‌باشند، مرور شدند. در مرحله بعد، برای رتبه‌بندی اقدامات اجرایی، دو نقشه راه فناوری آژانس بین‌المللی انرژی انتخاب شدند. این دو نقشه راه در سال 2011 و با افق سال 2050 تهیه و تدوین‌شده‌اند. دو نقشه راه مذکور، موردمطالعه قرار گرفتند و زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق اهداف آن‌ها استخراج گردید. درنهایت باتری به‌عنوان اصلی‌ترین چالش در لایه‌ی منابع و اکتساب فناوری برای رتبه‌بندی انتخاب شد. بدین منظور پنج باتری از خانواده باتری‌های یون لیتیم (با شش مشخصه‌ی فنی) با دو روش TOPSIS و PROMETHEE مورد رتبه‌بندی قرار گرفت.
یافته‌ها: با استفاده از چارچوب رتبه‌بندی شش خودروی الکتریکی موجود در بازارهای جهانی مورد مقایسه و رتبه‌بندی قرار گرفتند. در پایان هم نقشه راه خودروهای الکتریکی و نقشه راه شبکه‌های هوشمند برای یافتن زیرساخت‌های مشترک موردبررسی قرارگرفته و نقاط اشتراک دو نقشه راه تحت عنوان نقشه راه فناوری چند صنعتی توصیف شد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج این تحقیق، می‌تواند برای افزایش رقابت‌پذیری جهانی، مورداستفاده خودروسازان داخلی قرار گیرد و نیز به‌عنوان الگویی راهنما، به‌منظور تعیین اولویت‌های اجرایی توسط بنگاه‌های تولیدی ایرانی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Executive Actions of Technology Roadmap with the Emphasis on Resources and Technology Acquisition (A Case Study of Two International Roadmaps)

نویسندگان [English]

  • kiarash fartash 1
  • mostafa Mohseni kiasari 2

1 Methodology of Science and Technology Department, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University

2 Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main objective of this paper is to rank the executive actions of the technology roadmaps with emphasis on resources and technology acquisition.
Methodology: In order to achieve this goal, firstly, literature on the role of technology, including approaches, frameworks of roadmap drawing, technology uses, and a number of technology maps that are mostly up-to-date, were reviewed. In the next step, to rank the executive actions, two technology roadmaps published by the International Energy Agency were selected. These two roadmaps are produced in 2011, with the horizon of 2050. These two roadmaps were studied and the infrastructure needed to achieve their goals was extracted. Eventually, the battery was selected as the main challenge in the resource layer and technology acquisition for ranking.
Findings: By this way, five batteries from the family of ion-lithium batteries (with six technical characteristics) were ranked by TOPSIS and PROMETHEE and for the sake of clarity, the six common electric cars on the world market have been compared and ranked.
Originality/Value: The results of this research can be used to increase global competitiveness, used by domestic car manufacturers, as well as a guideline to determine the priorities of the executive actions need to be undertaken by Iranian firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology planning
  • Executive Activities Ranking
  • Technology Roadmap