اولویت‌بندی روش‌های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست‌ها و راهبرد‌ها در بانک‌های تجاری ایران (مطالعه موردی بانک آینده)

سید صفدر حسینی؛ حسن مافی؛ سیدفخرالدین فخرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

https://doi.org/10.22105/imos.2022.349478.1242

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از ابزارهای تامین مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری همواره یکی از موضوعات چند وجهی در زمینه مطالعات پولی و بانکی بوده است. توسعه و عملکرد صحیح استفاده از ابزارهای تامین مالی، می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر به اولویت‌بندی روش‌های تامین منابع ...  بیشتر

تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس)

رامان رضائی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 347-362

https://doi.org/10.22105/imos.2021.271903.1028

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر باهدف تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی با بهره‌گیری از ماتریس SWOT در اکسل، روش تاپسیس فازی و یک مدل ریاضی پیشنهادی در شرکت نفت و گاز پارس انجام‌شده است. روش‌شناسی‌پژوهش: بدین منظور؛ به ترتیب تعداد 9 نقطه قوت، 8 نقطه‌ضعف، 7 تهدید و 8 فرصت توسط ماتریس سوات پردازش و سپس 15 راهبرد ...  بیشتر