مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

تصمیم‌گیری، تحلیل پوششی داده‌ها، بهینه‌سازی

سردبیر


اکبر عالم تبریز استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار؛ گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


اکبر عالم تبریز استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن تهرانیان استاد،دانشکده مدیریت، کالج بوستون، آمریکا.

مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


فرخ نورزاد استاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه مارکوئت، آمریکا

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید مصطفی رسولی منش استاد، مرکز تحقیقات و نوآوری ها در توریسم،دانشگاه تیلور، مالزی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد داداش زاده استاد، دانشکده مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه آکلند، آمریکا.

کامپیوتر و علوم اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر تارخ استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


علی ابراهیم‌نژاد استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


جمشید صالحی صدقیانی استاد گروه مدیریت و اقتصاد، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


بهمن بنی‌مهد استاد گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

حسابداری، مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


محسن شفیعی نیک آبادی دانشیار؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

زنجیره تامین، مدیریت تولید

اعضای هیات تحریریه


مهدی آقا صرام دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، ایران.

علوم کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی دانشیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مدیریت

اعضای مشورتی هیات تحریریه


کیهان تاج الدینی استاد، مدیریت استراتژیک و تجارت بین الملل، دانشگاه شیفیلد هالام، انگلستان

مدیریت

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مقصود امیری استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ایرج هشی استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عرفان بابایی تیرکلایی استادیار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایستینیه، استانبول، ترکیه.

مدیریت پسماند، مدیریت زنجیره تامین

اعضای مشورتی هیات تحریریه


آذر کفاش پور استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


هاشم صابری نجفی استاد؛ گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

علوم کامپیوتر، تحلیل عددی، مدل سازی عددی اقیانوس ها

اعضای مشورتی هیات تحریریه


احمد خدامی پور استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مجید فتحی استاد، دانشکده سیستم های مبتنی بر دانش و مدیریت دانش، دانشگاه سیگن، آلمان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مازیار صلاحی استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مصطفی زندیه استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ذبیح الله رضایی استاد،دانشکده حسابداری، دانشگاه ممفیس، آمریکا

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد نمازی استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد، دانشکده حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فریدون رهنمای رودپشتی استاد، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مدیریت

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی سرورخواه استادیار: گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

تحقیق در عملیات (رویکردهای ساختاردهی به مساله)

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسینعلی فاخر گروه اقتصاد محیطت زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی، ارزیابی های اقتصادی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد فلاح دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


اعضای مشورتی هیات تحریریه


یاسمین سلمانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده بازرگانی، دانشگاه برایانت، اسمیت‌فیلد، آمریکا.

مدیریت پروژه و عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید حمید خداداد حسینی استاد ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


داود عسکرانی دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آکلند، نیوزلند

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علیرضا پویا استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عمار فیضی استادیار؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

منطق فازی، کارت ارزیابی متوازن، شبیه سازی، مدل ریاضی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدرضا تقی زاده یزدی دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مدیر فنی


جواد پورقاسم دانشجوی دکتری، گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

شبکه‌های توزیع شده کامپیوتری