مقاله پژوهشی
حل یک مسئله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت با الگوریتم تکامل تفاضلی

علی رضا سلامت بخش؛ رضا توکلی مقدم؛ علی پهلوانی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 310-319

چکیده
  هدف: ارائه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی که تابع هدف آن کمینه‌سازی هزینه وسایل نقلیه و بیشینه‌سازی میزان رضایت رانندگان وسایط نقلیه را از طریق بهینه‌سازی زمان سرویس‌دهی در حالت عدم قطعیت زمان‌های عبوری است.     روش‌شناسی پژوهش: با توجه به دنیای واقعی، میزان درآمد توزیع‌کنندگان رابطه مستقیمی با میزان کالای تحویلی به مشتریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه ‌راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری: (مطالعه موردی دو نقشه راه جهانی خودروهای الکتریکی و هایبرید الکتریکی و شبکه‌های هوشمند)

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 320-346

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله، رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش: به‌منظور تحقق این هدف، ابتدا ادبیات موجود درزمینه‌ی نقشه راه فناوری اعم از رویکردها، چارچوب‌های ترسیم، کاربردهای نقشه راه فناوری و تعدادی از نقشه‌های راه فناوری ترسیم‌شده که عمدتاً به‌روز می‌باشند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس)

رامان رضائی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 347-362

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر باهدف تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی با بهره‌گیری از ماتریس SWOT در اکسل، روش تاپسیس فازی و یک مدل ریاضی پیشنهادی در شرکت نفت و گاز پارس انجام‌شده است. روش‌شناسی‌پژوهش: بدین منظور؛ به ترتیب تعداد 9 نقطه قوت، 8 نقطه‌ضعف، 7 تهدید و 8 فرصت توسط ماتریس سوات پردازش و سپس 15 راهبرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در محیط خاکستری

فرجام کایدپور؛ شادی صیادمنش؛ یاسمین سلمانی؛ زهرا صادقی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 363-382

چکیده
  هدف: در این پژوهش به‌منظور سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های عضو صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران، از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری و همچنین شاخص سنجش بهره‌وری مالم‌کوئیست استفاده‌شده است. روش‌شناسی پژوهش: برای این منظور در گام اول، اقدام به شناسایی نسبت‌های مالی مناسب در خصوص سنجش کارایی نموده، سپس این نسبت‌ها را برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل ریاضی جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان و خرید قطعات یدکی (مطالعه موردی: نیروگاه فردوسی، شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا)

علیرضا رشیدی کمیجان؛ احمد مسعودی فر

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 383-402

چکیده
  هدف: یکی از مسائل مهم در تأمین تجهیزات و مدیریت قطعات یدکی صنایع نیروگاهی، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان و تخصیص سفارش به آن‌ها است. هدف در این پژوهش، دستیابی به مدلی جامع برای رتبه‏بندی تأمین‌کنندگان، طبقه‏بندی قطعات، ارزیابی تأمین‌کنندگان و تخصیص بهینه سفارش‌ها است. روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور در مرحله اول، شاخص‌های ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه یک سیستم خبره فازی نوین برای مدیریت ریسک سبد پروژه (مطالعه موردی: یک هلدینگ همراه اول)

معصومه زاهدی؛ محمد خلیل زاده؛ حسن جوانشیر

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 403-421

چکیده
  هدف: این تحقیق باهدف طراحی یک سیستم خبره فازی نوین برای مدیریت ریسک سبد پروژه در پروژه‌های در دست اجرای یک هلدینگ همراه اول انجام‌شده است. روش‌شناسی پژوهش: برای این کار؛ برای شناسایی ریسک‌ها از روش دیمیتل توسعه داده‌شده در اکسل، برای ارزیابی و تعیین مهم‌ترین ریسک‌ها از روش‌های FMEA فازی در اکسل و روش AHP در نرم‌افزار اکسپرت چوییس؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه سواحل غرب استان مازندران بر اساس معیار ICZM

حبیبه کریمی؛ خاطره باقرزاده اصل؛ سمیرا ترابی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 422-449

چکیده
  هدف: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ که هدف این مطالعه است، به‌عنوان اصلی‌ترین روش ﻧﺠﺎت ﺳﻮاﺣﻞ از آشفتگی‌های زیست‌محیطی شناخته‌شده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ توان‌ها و آستانه‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ ...  بیشتر