آ

 • آئینی، ابراهیم تحلیل تأثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بستر سازمانی به منظور افزایش عملکرد سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • آذرفر، امیر کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • آسایش، فرزاد تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

 • آقایی، مجتبی شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های تکنولوژیکی به‌منظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 229-243]

 • آیباغی اصفهانی، سعید مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی، تیمی و سازمانی در توسعه نوآوری‌های شاخص (مطالعه موردی: 4 شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 420-433]

ا

 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • اجلالی، بابک ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از روش DEA مبتنی بر ارزش [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 82-97]

 • اجلی، مهدی بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • اجلی، مهدی بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی در شرکت رنگسازی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 137-152]

 • احمدی، عباس ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • احمدی، میلاد تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 176-195]

 • احمدی، وحید روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • اختیارزاده، احمد طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • ادب آوازه، نازیلا ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 38-47]

 • اسماعیل‌پور، اسماعیل تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • اسماعیل پور، شهرام فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین‌های فنی شرکت برق [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 79-95]

 • اسمعیلی دهکلانی، زینب تأثیر مدیریت سرمایه‌درگردش بر سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 284-296]

 • اشتهاردیان، احسان‌اله پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 385-400]

 • اصلانی، فرشید واکاوی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 350-365]

 • اقدامی، اسماعیل بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

 • اکبری، پیمان تحلیل تأثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بستر سازمانی به منظور افزایش عملکرد سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری قلعه جوق، مینا بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی در شرکت رنگسازی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 137-152]

 • الهی، شعبان ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 98-113]

 • الیاسی، مهدی بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • امیری، علی الگوی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 216-228]

 • امیری، فرزاد طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین بر اساس مدل گیب و رویکرد یکپارچه تصمیم گیری (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • امینی، علیرضا شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • امینی نیا، هوتن بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره‌تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال در زنجیره‌تامین [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 100-116]

 • ایمنی، محسن نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عملکرد مالی تحت محدودیت در تأمین مالی: موردمطالعه بازار سرمایه ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 434-446]

 • ایمنی، محسن استعاره تخت پروکروستس؛ شناخت مساله خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 208-218]

ب

 • بابائی فارسانی، میثم تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • باقرزاده اصل، خاطره امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه سواحل غرب استان مازندران بر اساس معیار ICZM [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 422-449]

 • باقری، زهرا مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های دولتی) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 116-127]

 • باقری، سیده فاطمه ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از روش DEA مبتنی بر ارزش [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 82-97]

 • بخردی نسب، وحید واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (مورد مطالعه: شرکت‌های کاربر و سرمایه‌بر) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 64-78]

 • بخردی نسب، وحید تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 176-195]

 • بلالی، آیت بررسی تاثیر فشار سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سود [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]

 • بندریان، رضا طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • بهاءلو هوره، رسول تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]

 • بهمنی، اکبر واکاوی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 350-365]

 • بیگدلو، زهرا تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

پ

 • پاپهن شوشتری، مهدی تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]

 • پارسانژاد، محمدرضا اولویت‌بندی دلایل خروج کارآفرین از کسب وکار در مراحل رشد شرکت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]

 • پرتوی، سارا تحلیل پوششی داده‌هاو کارا یی شرکت‌ها‎: رویکرد برنامه‌‏ریزی آرمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • پنداشته، مائده بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

 • پهلوانی، علی حل یک مسئله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت با الگوریتم تکامل تفاضلی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 310-319]

 • پورعلی، محمد رضا تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه‌گذاری آتی شرکت‌ها: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 269-283]

 • پورکرمانیان، پروین بررسی تأثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی (مورد مطالعه: شرکت عارف دارو ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیری، حدیث بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 198-207]

ت

 • ترابی، سمیرا امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه سواحل غرب استان مازندران بر اساس معیار ICZM [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 422-449]

 • ترابی، مرتضی بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • ترکاوان نژاد، مهسا روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها برای شناسایی ناکارایی کاذب در سیستم‌های چندمرحله ای [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 28-37]

 • توتونچیان، سولماز بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه (مطالعه موردی: یک دانشگاه‎ در تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 73-81]

 • توحیدی، قاسم روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها برای شناسایی ناکارایی کاذب در سیستم‌های چندمرحله ای [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 28-37]

 • توکلی، غلامرضا آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

 • توکلی مقدم، رضا حل یک مسئله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت با الگوریتم تکامل تفاضلی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 310-319]

ج

 • جعفری، حسین ارزیابی و تخمین خروجی‌ها و ورودی‌ها در تحلیل پوششی داده‌های معکوس با داده‌های بازه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 297-309]

 • جعفری، سحر کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • جوان حصارشنه، افسانه بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • جوانشیر، حسن ارائه یک سیستم خبره فازی نوین برای مدیریت ریسک سبد پروژه (مطالعه موردی: یک هلدینگ همراه اول) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 403-421]

ح

 • حائری نسب، مریم بررسی تأثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی (مورد مطالعه: شرکت عارف دارو ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حاتمی، آسیه سادات مدل مکان‌یابی بهینه‌ی استقرار پایانه‌های اتوبوس‌رانی و میزان ارزیابی عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]

 • حاجی غلام سریزدی، علی طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

 • حافظیان، مریم ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 117-136]

 • حسن زاده، فرشته بررسی تاثیر فشار سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سود [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]

 • حسین پناهی، هادی بررسی تاثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت‌های بیمه در استان کردستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

 • حسین پوریان چابک، سمانه روش های مدیریت طراحی درمدرسه ابتدایی باایجاد نشاط جهت ارتقاءیادگیری در دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 244-256]

 • حسینی، سید صفدر اولویت‌بندی روش های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست‌ها و راهبرد‌ها در بانک های تجاری ایران (مطالعه موردی بانک آینده) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 38-62]

 • حسینی دهشیری، سید جلال‌الدین شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های تکنولوژیکی به‌منظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 229-243]

 • حسینی شکیب، مهرداد تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • حسینی نژاد، سید جواد مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های دولتی) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 116-127]

 • حمصی، امیرهومن بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه (مطالعه موردی: یک دانشگاه‎ در تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 73-81]

 • حمیدی زاده، محمدرضا تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • حمیدیه، علیرضا بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره‌تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال در زنجیره‌تامین [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 100-116]

 • حیدری، امید آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

 • حیدری گرجی، سمیرا رویکردی جدید به مسئله اقتصادی دامپینگ مبتنی بر نظریه بازی‌ها با پارامترهای خاکستری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 14-29]

 • حیدریه، سیدعبدالله ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از یک فرآیند جدید رأی‌گیری ترجیحی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 202-220]

 • حیدری هراتمه، مصطفی بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 257-267]

 • حیدری هراتمه، مصطفی شکل‌گیری جامعه تجارت بین‌المللی بر‌اساس نظریه شبکه و وابستگی به منابع [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 158-170]

خ

 • خاتمی، محمد ابراهیم نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 195-215]

 • خادمی، علی اکبر بررسی و آسیب‌شناسی همسویی راهبردی و عوامل مؤثر بر آن در حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 306-332]

 • خانی ذلان، امیررضا تأثیر تأیید زودهنگام رویه‌های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]

 • خدابخشی، محمد تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 268-284]

 • خدامی، سهیلا تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 371-386]

 • خرازیان مطلق، الهه تاثیر معیار های ریسک بر استمرار معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید برنقش اثر بخشی مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]

 • خرمی زاده، سید مصطفی روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • خسروپور، حسین بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • خلیل زاده، محمد ارائه یک سیستم خبره فازی نوین برای مدیریت ریسک سبد پروژه (مطالعه موردی: یک هلدینگ همراه اول) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 403-421]

 • خلیلیان، بردیا تحلیل پوششی داده‌هاو کارا یی شرکت‌ها‎: رویکرد برنامه‌‏ریزی آرمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • خمسه، عباس تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • خمسه، عباس تأثیر کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های خارجی تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری در گروه صنعتی مپنا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 366-384]

 • خمسه، عباس ارائه الگوی مدیریت مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]

 • خواجه خسان، سمیرا یک روش جدید مبتنی بر راهبردهای عملیاتی برای تشخیص زود هنگام انواع سرطان سینه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-201]

د

 • دانا، تورج بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه (مطالعه موردی: یک دانشگاه‎ در تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 73-81]

 • دانشیان، بهروز روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها برای شناسایی ناکارایی کاذب در سیستم‌های چندمرحله ای [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 28-37]

 • داودی، سید محمد رضا نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 195-215]

 • داودی، سید محمد رضا تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]

 • داودی، سید محمد رضا تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • درویشی سلوکلایی، داوود رویکردی جدید به مسئله اقتصادی دامپینگ مبتنی بر نظریه بازی‌ها با پارامترهای خاکستری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 14-29]

 • درویشی سلوکلایی، داوود ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • دس‌تام، منا انعطاف‌پذیری سازمانی و عملکرد مالی: موردمطالعه شعب تأمین اجتماعی شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-63]

 • دهقان تزرجانی، وجیهه بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

ر

 • رجب دری، حسین تأثیر تأیید زودهنگام رویه‌های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]

 • رجب دری، حسین واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]

 • رجب دری، حسین الگوی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 216-228]

 • رجب دری، حسین رابطه رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و تعدیل اظهارنظر حسابرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • رجبی، جهان اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنلاین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 401-419]

 • رحیمی، محمود مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • رحیمیان، نرگس بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • رسائی، حسن بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • رشیدی کمیجان، علیرضا مدل ریاضی جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان و خرید قطعات یدکی (مطالعه موردی: نیروگاه فردوسی، شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 383-402]

 • رضائی، رامان تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 347-362]

 • رضایی، حمید رضا تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 137-157]

 • رفیعی، نوید طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین بر اساس مدل گیب و رویکرد یکپارچه تصمیم گیری (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنجبر، امیر حسین تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

 • روستا، علیرضا بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]

 • روستا، علیرضا تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

ز

 • زاددوستی، فرزانه فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین‌های فنی شرکت برق [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 79-95]

 • زاهدی، شیرین کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • زاهدی، معصومه ارائه یک سیستم خبره فازی نوین برای مدیریت ریسک سبد پروژه (مطالعه موردی: یک هلدینگ همراه اول) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 403-421]

 • زمانی، سمانه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 140-156]

س

 • سالاری، حجت الله الگوی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 216-228]

 • سراج، یاسین تأثیر مدیریت سرمایه‌درگردش بر سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 284-296]

 • سرورخواه، علی استعاره تخت پروکروستس؛ شناخت مساله خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 208-218]

 • سلامت بخش، علی رضا حل یک مسئله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت با الگوریتم تکامل تفاضلی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 310-319]

 • سلطان پناه، هیرش بررسی تاثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت‌های بیمه در استان کردستان [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

 • سلطانی فر، مهدی ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از یک فرآیند جدید رأی‌گیری ترجیحی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 202-220]

 • سلمانی، یاسمین سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در محیط خاکستری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 363-382]

 • سید نژاد فهیم، سید رضا بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 140-156]

 • سید نژاد فهیم، سید رضا بررسی تاثیر فشار سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سود [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 167-179]

 • سیف اللهی، ناصر طراحی الگوی ملی ارزیابی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 82-99]

ش

 • شاهچراغ، سید رشید اولویت‌بندی دلایل خروج کارآفرین از کسب وکار در مراحل رشد شرکت [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]

 • شبابی، هومن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-54]

 • شریفی، زینب تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی‌گری‌ هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان شرکت سینره [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 333-349]

 • شفیعی، ساناز بررسی تأثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی (مورد مطالعه: شرکت عارف دارو ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، مرتضی مدل مکان‌یابی بهینه‌ی استقرار پایانه‌های اتوبوس‌رانی و میزان ارزیابی عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]

 • شکری، عادل بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه (مطالعه موردی: یک دانشگاه‎ در تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 73-81]

 • شمشاد، آزاده نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عملکرد مالی تحت محدودیت در تأمین مالی: موردمطالعه بازار سرمایه ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 434-446]

 • شهرستانی، سهیلا بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

 • شهری مجارشین، علی اکبر بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]

 • شیرمحمدی، یزدان اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنلاین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 401-419]

 • شیرویه زاد، هادی ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه‌بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها مورد مطالعه: امور اجرایی بنیاد مسکن استان چهار‌محال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 73-81]

 • شیری، محمد صادق روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

ص

 • صادقی، احمد تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 268-284]

 • صادقی، حجت الله خوشه بندی رفتار سرمایه گذاران بر اساس ویژگی های مالی، رفتاری و جمعیت شناختی: مطالعه ای بر اساس الگوریتم k-means [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 180-194]

 • صادقی، حجت الله گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

 • صادقی، زهرا سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در محیط خاکستری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 363-382]

 • صادقی، محمد ابراهیم بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • صادقی، محمدابراهیم شناسایی چالش‌های پیش روی طرح دورکاری و ارائه راهکارهایی برای پیاده‌سازی مؤثر آن- مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 171-186]

 • صادقی ده چشمه، صادق طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • صادقی ده چشمه، مهرداد طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • صادقی ده چشمه، مهرداد تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • صالح، هیلدا مدل مکان‌یابی بهینه‌ی استقرار پایانه‌های اتوبوس‌رانی و میزان ارزیابی عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]

 • صالحی کردآبادی، سجاد فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین‌های فنی شرکت برق [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 79-95]

 • صفایی، ناصر مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های دولتی) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 116-127]

 • صیادمنش، شادی سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در محیط خاکستری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 363-382]

ط

 • طاهری‌پور، سحر پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 385-400]

ع

 • عاشوری جیرکل، فاطمه تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • عبداللهی خوشمردان، سعید ارائه الگوی مدیریت مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبیدی، زهرا تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 371-386]

 • عدالت پناه، سید احمد تحلیل پوششی داده‌هاو کارا یی شرکت‌ها‎: رویکرد برنامه‌‏ریزی آرمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • عرب، سپیده مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

 • عزیزی، مجتبی پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت‌های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 385-400]

 • علی محمدی، ولی اله تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • عیسایی، محمدتقی طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

غ

 • غریبی مرزنکلا، مژگان تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • غفاری اشتیانی، پیمان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-54]

 • غیاث آبادی فراهانی، مریم شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-54]

ف

 • فاخر، حسینعلی رویکردی تحلیلی بر رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست در قالب فرضیه منحنی محیط‌زیستی کوزنتس و انواع شاخص‌های محیط‌زیستی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 252-268]

 • فاخری، سهیل یک روش جدید مبتنی بر راهبردهای عملیاتی برای تشخیص زود هنگام انواع سرطان سینه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-201]

 • فتاحی نافچی، مرضیه ارزیابی عملکرد پروژه‌های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه‌بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها مورد مطالعه: امور اجرایی بنیاد مسکن استان چهار‌محال و بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 73-81]

 • فتحی، حامد شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • فخر حسینی، سیدفخرالدین اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی با استفاده از رویکرد MCDM: مطالعه موردی آتش‏نشانی استان البرز [(مقالات آماده انتشار)]

 • فخرحسینی، سیدفخرالدین اولویت‌بندی روش های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست‌ها و راهبرد‌ها در بانک های تجاری ایران (مطالعه موردی بانک آینده) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 38-62]

 • فرازنده، هانیه بررسی و آسیب‌شناسی همسویی راهبردی و عوامل مؤثر بر آن در حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 306-332]

 • فربد، ابراهیم بررسی تاثیر قابلیت پویایی زنجیره‌تامین بر عملکرد مالی با رویکرد ساختار اختلال در زنجیره‌تامین [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 100-116]

 • فرتاش، کیارش رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه ‌راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری: (مطالعه موردی دو نقشه راه جهانی خودروهای الکتریکی و هایبرید الکتریکی و شبکه‌های هوشمند) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 320-346]

 • فرج پور خانا پشتی، قاسم استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی و برندینگ مکانی در فضای غیرقطعی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 171-183]

 • فیض عارفی، مجید ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 117-136]

 • فیض عارفی، مجید آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

ق

 • قائد، ابراهیم مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

 • قائد، ابراهیم مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • قائدامینی هارونی، عباس طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • قائدامینی هارونی، عباس تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • قائدامینی هارونی، عباس بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • قاسمی، افشین طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • قاسمی، محمد شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • قاضیانی، خدیجه ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از روش DEA مبتنی بر ارزش [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 82-97]

 • قربانی، راضیه رابطه رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و تعدیل اظهارنظر حسابرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • قهرمانی نهر، جاوید ارائه چارچوبی برای پیاده سازی زنجیره تامین چابک مبتنی بر داده های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های تند مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 128-136]

ک

 • کاوسی داودی، سید مجتبی تأثیر مدیریت سرمایه‌درگردش بر سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 284-296]

 • کاویانی، میثم تحلیل رابطه بین نسبت‎های دوپونت و سیاست تقسیم سود (رهیافت تحلیل رگرسیون‎های توبیت و لجستیک) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 114-125]

 • کاویانی، میثم تحلیل رابطه عملکرد با کارایی مبتنی بر مدل‎های CCR و BCC در صنعت بیمه‎ ایران: رویکرد توبیت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]

 • کاویانی، میثم اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی با استفاده از رویکرد MCDM: مطالعه موردی آتش‏نشانی استان البرز [(مقالات آماده انتشار)]

 • کایدپور، فرجام سنجش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران توسط رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در محیط خاکستری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 363-382]

 • کربلایی ابراهیم، علی ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • کریمی، حبیبه امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه سواحل غرب استان مازندران بر اساس معیار ICZM [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 422-449]

 • کریمی، علی تحلیل تأثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بستر سازمانی به منظور افزایش عملکرد سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کیانی، محمد سعید رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 423-436]

 • کیانی قلعه نو، روح اله ارزیابی شعب مؤسسات مالی و اعتباری طی یک دوره زمانی با معیارهای وابسته [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 221-238]

 • کیانی قلعه نو، روح اله بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

گ

 • گل محمدی، امیرمحمد بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • گلی، علیرضا بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • گودرزوند چگینی، مهرداد فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین‌های فنی شرکت برق [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 79-95]

 • گودرزی کریم، رامین تحلیل پوششی داده‌هاو کارا یی شرکت‌ها‎: رویکرد برنامه‌‏ریزی آرمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ل

 • لطفی، احسان مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی، تیمی و سازمانی در توسعه نوآوری‌های شاخص (مطالعه موردی: 4 شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 420-433]

م

 • مافی، حسن اولویت‌بندی روش های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست‌ها و راهبرد‌ها در بانک های تجاری ایران (مطالعه موردی بانک آینده) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 38-62]

 • مالکی فارسانی، غلام رضا تأثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه) [(مقالات آماده انتشار)]

 • متولی زاده، سیده نجمه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران جنگ در ایران با هدف تصمیم‏گیری پایدار در خصوص پارامترهای موثر بر کیفیت سفر با استفاده از روش گسترش عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 16-27]

 • محسنی فر، نرجس طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • محسنی کیاسری، مصطفی رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه ‌راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری: (مطالعه موردی دو نقشه راه جهانی خودروهای الکتریکی و هایبرید الکتریکی و شبکه‌های هوشمند) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 320-346]

 • مدرس خیابانی، فرزین روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها برای شناسایی ناکارایی کاذب در سیستم‌های چندمرحله ای [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 28-37]

 • مراسلی، عزیز بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 198-207]

 • مزینانی، عاطفه مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

 • مسعودی فر، احمد مدل ریاضی جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان و خرید قطعات یدکی (مطالعه موردی: نیروگاه فردوسی، شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 383-402]

 • مظفری، محمدمهدی بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی در شرکت رنگسازی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 137-152]

 • معتمدی، روشنک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-54]

 • معین الدین، محمود بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

 • مقبولی، مهناز روشی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها برای شناسایی ناکارایی کاذب در سیستم‌های چندمرحله ای [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 28-37]

 • مقدس، زهره ارزیابی کارایی هزینه یک شبکه سری دومرحله‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-56]

 • منتظری، جواد تحلیل رابطه عملکرد با کارایی مبتنی بر مدل‎های CCR و BCC در صنعت بیمه‎ ایران: رویکرد توبیت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]

 • منجم‌زاده، سید سعید شناسایی چالش‌های پیش روی طرح دورکاری و ارائه راهکارهایی برای پیاده‌سازی مؤثر آن- مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 171-186]

 • منطقی، منوچهر ارائه الگوی مدیریت مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهتدی، محمدمهدی ارزیابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران جنگ در ایران با هدف تصمیم‏گیری پایدار در خصوص پارامترهای موثر بر کیفیت سفر با استفاده از روش گسترش عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 16-27]

 • مهتدی، محمدمهدی شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • مهرگان، محمدرضا کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • موسوی، جلیل ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 98-113]

 • موسوی، ستاره بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی و انگیزش شغلی از دید کارکنان آموزش‌وپرورش شهرکرد [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 184-197]

 • موسوی زاده، سیدرضا واکاوی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 350-365]

 • میرباقری جم، محمد مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • میرقاسمی، زینب تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 268-284]

ن

 • ندافی، زهرا تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه‌گذاری آتی شرکت‌ها: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 269-283]

 • نصرت‌پناه، رسول تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • نظری، لیلا رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 423-436]

 • نظری پور، محمد تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

 • نعامی، عبدالله بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 96-115]

 • نوابخش، مهرزاد ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 38-47]

 • نوذری، حامد شناسایی چالش‌های پیش روی طرح دورکاری و ارائه راهکارهایی برای پیاده‌سازی مؤثر آن- مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 171-186]

 • نوذری، حامد ارائه چارچوبی برای پیاده سازی زنجیره تامین چابک مبتنی بر داده های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های تند مصرف) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 128-136]

 • نوذری، حامد بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه شاهد تجربی شرکت‌های استان اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • نوراحمدی، مرضیه خوشه بندی رفتار سرمایه گذاران بر اساس ویژگی های مالی، رفتاری و جمعیت شناختی: مطالعه ای بر اساس الگوریتم k-means [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 180-194]

 • نوراحمدی، مرضیه گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

 • نورانی، اکرم مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • نوروزی، حسین تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • نوروزی، حسین تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 371-386]

 • نوظهور، ندا تحلیل رابطه بین نسبت‎های دوپونت و سیاست تقسیم سود (رهیافت تحلیل رگرسیون‎های توبیت و لجستیک) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 114-125]

 • نیک سیرت، ملیحه بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 63-72]

 • نیلوفری، زهره تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 285-305]

و

 • واعظ قاسمی، محسن ارزیابی کارایی هزینه یک شبکه سری دومرحله‌ای در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-56]

 • وقفی، سید حسام تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 285-305]

 • وقفی، سید حسام تاثیر معیار های ریسک بر استمرار معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید برنقش اثر بخشی مدیریت ریسک [(مقالات آماده انتشار)]

 • وکیلی فرد، حمیدرضا الگوی رابطه فلسفه‌های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 216-228]

 • ولی زاده پلنگ سرائی، فلورا یک رویکرد جدید برای انتخاب تامین‌کننده: رتبه‌بندی بازه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها با مرزهای دوگانه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]

ه

 • هدایتی، تکتم سادات بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر رضایت‏مندی مشتریان محصولات لبنی به کمک تحلیل مسیر (موردمطالعه: شرکت پگاه گلستان) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 126-139]

 • همتی، احسان بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

ی

 • یحیی‌زاده‌فر، محمود شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 30-54]

 • یزدانی، رضا تحلیل رابطه عملکرد با کارایی مبتنی بر مدل‎های CCR و BCC در صنعت بیمه‎ ایران: رویکرد توبیت [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 57-72]

 • یزدانی، ناصر تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی‌گری‌ هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان شرکت سینره [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 333-349]

 • یزدانی، ناصر بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • یوسف نژاد، صادق بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]