بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان

ملیحه نیک سیرت

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 63-72

چکیده
  هدف: با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، آموزش مجازی و برگزاری امتحانات به‌صورت آنلاین، جایگزین آموزش حضوری شده است؛ بنابراین شیوع کرونا سبب شد تا در بسیاری از کشورها به آموزش مجازی (الکترونیکی) به‌عنوان یک ضرورت توجه شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان است.روش‌شناسی ...  بیشتر