واکاوی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری

اکبر بهمنی؛ فرشید اصلانی؛ سیدرضا موسوی زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 350-365

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای مستقر در پارک علم و فناوری است. لذا این تحقیق با درک این موضوع از طریق تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت، ...  بیشتر