تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان با رویکرد فرا ترکیب

سید محمد رضا داودی؛ مهدی پاپهن شوشتری؛ رسول بهاءلو هوره؛ حمید رضا رضایی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 137-157

چکیده
  هدف: در مدیریت زنجیره‌تامین، تصمیم‌گیری برای انتخاب تامین‌کننده یک موضوع کلیدی است که در سال‌های اخیر تبدیل به یک هدف استراتژیک برای سازمان‌ها شده است. مساله انتخاب تامین‌کننده به دلیل تعدد و تنوع شاخص‌های کیفی و کمی، یک مساله تصمیم‌گیری چند شاخصه محسوب می‌شود و در‌نتیجه می‌توان از تکنیک‌های شناخته‌شده این حوزه در فرآیند ...  بیشتر