روشی برای ارزیابی عملکرد موسسات بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها با داده های کیفی و تاکید بر OCB

محمد جواد حسین زاده سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

چکیده
  هدف: رفتار شهروندی سازمانی(OCB ) ، یکی ازمفاهیم مهمی که طی چندسال اخیر به عنوان عاملی موثر در موفقیت سازمان‌ها ‌است. باوجود اثبات تاثیر OCB براثربخشی و کارایی سازمان، روش مناسب برای تعیین میزان تاثیر آن کمتر شناخته شده‌است. OCB یک شاخص‌ کیفی به عنوان ستانده درارزیابی کارایی است. دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های ترتیبی ...  بیشتر

تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان)

وحید بخردی نسب؛ میلاد احمدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 176-195

چکیده
  هدف: تلاش سازمان‌­ها در دنیا­ی امروزی در جهت بقاء در بازار و حفظ موقعیت رقابتی خود است. بنابراین سازمان‌­ها سعی بر این دارند عواملی که بر این مهم اثرگذار است را تحت کنترل گرفته تا بتوانند شرایط مطلوب را به دست آورند. یکی از عوامل اثرگذار و بسیار مهم در این میان، نقش کارکنان سازمان به‌عنوان یک سرمایه راهبردی است. کارکنان با درک ...  بیشتر