ارزیابی و تخمین خروجی‌ها و ورودی‌ها در تحلیل پوششی داده‌های معکوس با داده‌های بازه‌ای

حسین جعفری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 297-309

چکیده
  هدف: بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه‌­یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می‌­دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها استفاده بهینه از فرصت­‌ها و امکاناتی است که در اختیار داشته‌­اند.روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله مدل‌های DEA را برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم‌گیرندگان و نیز بهبودبخشی ...  بیشتر

تحلیل رابطه عملکرد با کارایی مبتنی بر مدل‎های CCR و BCC در صنعت بیمه‎ ایران: رویکرد توبیت

جواد منتظری؛ رضا یزدانی؛ میثم کاویانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف: هدف مقاله حاضر ارزیابی کارایی شرکت‎های موجود در صنعت بیمه ایران و ارتباط آن با نسبت‎های مهم سودآوری می‎باشد. از‌این‌رو با دو رویکرد ورودی‎محور و خروجی‎محور به بررسی کارایی شرکت‎ها پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل رگرسیون توبیت رابطه بین سودآوری با کارایی مورد بررسی قرار گرفته است.روش‌شناسی پژوهش: برای دستیابی به ...  بیشتر