طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران

افشین قاسمی؛ محمدتقی عیسایی؛ رضا بندریان؛ احمد اختیارزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 150-159

چکیده
  هدف: پژوهش فعلی به دنبال ارائه مدل کیفی خرد­بنیان­‌های توانمندی‌­های پویا در شرکت‌­های ارائه‌دهنده رایانش ابری در ایران است. بدین منظور بر اساس مدل مرجع تیس (2007)، خرد­بنیان­های سه حوزه رصد، تصاحب و بازآرایی استخراج شده است. روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه فعلی، مطالعه چندموردی (Extended Case Stud) است. با توجه به نو بودن موضوع ...  بیشتر