نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 2. دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 ارشد علم ‏سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22105/imos.2022.309117.1174

چکیده

هدف: تصمیم‌ گیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مسئله تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌ گیران و مدیران ارشد سازمان‌ها دشوار می‌سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روش شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به صورت مطالعه موردی بر تصمیم گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول است.

روش شناسی پژوهش: اهمیت فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان‌ها و پیچیدگی‌های اجتناب‌ناپذیر آن و همچنین وجود ذینفعان مختلف در امر تصمیم‌گیری، لزوم بهره‌مندی از تکنیک‌های پژوهش عملیاتی نرم را به سبب ایجاد ساختار برای درک عمیق‌تر و تسهیل فرایند تصمیم بیش از گذشته آشکار می‌سازد. در این پژوهش از رویکرد انتخاب استراتژیک که از جمله روش‏ های پژوهشی در عملیات نرم محسوب می‏ شود و برای تحلیل، ساختاردهی و ایجاد درخت‌های تصمیم بهره گرفته شده است. همچنین برای انتخاب دقیق سناریوی نهایی از تکنیک تحلیل استواری استفاده شده است.

یافته ها: در نتیجه این مقاله با ارائه رویکرد ترکیبی انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری توامان به ساختاردهی و انتخاب سناریو نهایی در فرایند تصمیم می‌پردازد و در بخش آخربه صورت یک مدل پیشنهادی طی مطالعه ‏ای موردی در امر تصمیم‌گیری در راهکارهای ارتقاء فروش محصولات یک شرکت پیاده سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the methodological approach to strategic selection and robust analysis, Case study: Deciding on the promotion of product sales

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehregan 1
  • Sahar Jafari 2
  • Amir Azara 3
  • Shirin Zahedi 4

1 Department of of industrial management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of of industrial management, University of Tehran, Tehran, Iran;

3 Department of of industrial management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of Library & Information Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to examine the application of the methodology of strategic choice approach and robustness analysis as a case study on decision-making about product promotion and sales promotion.

Methodology: In this research, the strategic choice approach, which is one of the research methods in soft operations; It has been used to analyze, structure, and create decision trees. The robustness analysis technique is also used to accurately select the final scenario. A questionnaire was used to assess each scenario in the decision tree. In this way, 40 questionnaires were completed by all employees of a knowledge-based company. The reliability of the questionnaire was 0.89 with Cronbach's alpha index. Also, these questionnaires were aggregated using the arithmetic mean.

Findings: As a result, this study presents a combined approach of strategic choice and robustness analysis to both structuring and selecting the final scenario in the decision process. Then, in the last part of the form, a proposed model is implemented during a case study on decision-making in the sales promotion strategies of a company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic choice approach
  • Decision-making
  • Robustness analysis
  • Uncertainty