نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها در موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

10.22105/imos.2021.296327.1146

چکیده

صنعت لبنیات یکی از صنایع مهم و بزرگ در جهان و ایران می‌باشد بطوری که محصولات لبنی در سبد خانوار یکی از کالاهای مصرفی ضروری می‌باشد. این صنعت دارای زنجیره ارزش طولانی و با اهمیت می‌باشد. در این میان کارخانه‌های فرآوری مواد لبنی، شیر خام را به ده‌ها محصول تبدیل می‌کنند. با توجه به تقاضای رو به افزایش محصولات لبنی و نوسانات قیمت در بازار، کارخانجات بدنبال تخصیص درست منابع جهت تولید هر یک از محصولات لبنی می‌باشند. لذا در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به تحلیل پویایی‌های تولید و تخصیص منابع در یک کارخانه لبنیات پرداخته شده است. در این مقاله بعد از ساخت مدل و اعتبارسنجی آن، با استفاده از اعمال سیاست‌های مختلف و شبیه سازی آن در مدل، به بررسی روش‌های مختلف تخصیص پرداخته شده است. نتایج مدلسازی نشان داد که روش‌های تخصیص مبتنی بر قیمت کارایی بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Allocation Model by Using System Dynamics Approach

نویسنده [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi

Faculty Member and Director of the System Dynamics Research Group in Imam Javad University College

چکیده [English]

The dairy industry is one of the most important and biggest industries in the world and in Iran, where dairy products are one of the most important and popular commodities in the household basket. This industry has a long and important value chain. In the meantime, dairy processing factories convert raw milk to dozens of products. Given the increasing demand for dairy products and price fluctuations in the market in Iran, factories are looking for the proper allocation method of resources to produce each dairy product. Therefore, in this paper, by using the system dynamics approach, we analyze the dynamics of production and allocation of resources in a dairy factory. In this paper, after designing and making the model and validating it, using various policies and simulating it in the model, various allocation methods have been investigated. The modeling results showed that cost-based allocation methods are more efficient than other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy Industry
  • allocation model
  • System dynamics approach