نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تعیین جامع شاخص‌­های ارزیابی عملکرد در جهت ارتقا سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با بهره­‌گیری از یک مدل جدید تحلیل پوششی داده بر پایه ارزیابی 360 درجه جهت رتبه­‌بندی کارکنان بود.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، ابتدا شاخص‌­های ارزیابی عملکرد کارکنان با مطالعه پیشینه تحقیق مشخص گردید. پرسش‏نامه‌های طراحی­شده بر اساس نظرات بیست و پنج کارکنان سازمان، سه مدیر بالادستی، ده نفر از اساتید باسابقه دانشگاه و ده نفر از دانشجویان فعال و منتخب دانشگاه (جمعاً به تعداد 48 نفر و در یک ساختار 360 درجه) تکمیل و سپس با استفاده از مدل جدید تحلیل ­پوششی ­داده‌­های طراحی شده، رتبه‌­بندی کارکنان، انجام پذیرفت. دوازده شاخص ارزیابی عملکرد استخراجی از پیشینه پژوهش توسط خبرگان در چهار دسته با عناوین نظام جبران خدمات در دسته اول؛ امنیت شغلی، عدالت سازمانی ادراک‌شده، حمایت سازمانی ادراک‌شده و شرایط فیزیکی کار در دسته دوم؛ ویژگی­‌های شغل، وضوح شغل و توانایی کارکنان در دسته سوم و بازخورد کاری، استرس کاری، رفتار شهروند سازمانی و انگیزش در دسته چهارم رتبه‌­بندی و مستندسازی شد و با بهره‌­گیری از یک مدل بهینه‌­سازی خطی بر اساس روش برنامه‌­ریزی ­آرمانی و سیاست تحلیل­ پوششی ­داده‌­ها منجر به یک رتبه‌­بندی کامل برای کارکنان یک واحد دانشگاهی با 25 نفر کارکنان گردید.
یافتهها: تفسیر و تحلیل نتایج ساخت­‌یافته حاصل از بهره­‌گیری سیاست تحلیل پوششی داده‌ها بر پایه ارزیابی 360درجه می‌­تواند مبنایی برای بهسازی منابع انسانی و استمرار ارزیابی دوره­ای جهت بهبود مستمر عملکرد کارکنان در سازمان قرار گیرد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: پژوهش حاضر با استفاده از شاخص‌های مختلف به‌صورت جامع و همچنین رویکرد 360 درجه و با توجه به چالش‌های بیرونی و درونی سازمان می‌تواند به ارزیابی‌ها آن‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employee Performance Evaluation Using A New Preferential Voting Process

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soltanifar 1
  • Seyed Abdullah Heidariyeh 2

1 Department of Mathematics, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran.

2 Department of Management, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the comprehensive performance evaluation criteria to improve the performance evaluation system of employees using a new model of data envelopment analysis based on 360-degree evaluation for employee ranking.
Methodology: In this study, first, performance evaluation criteria were identified by studying the research background. Questionnaires designed based on the opinions of twenty-five staff of the organization, three senior managers, ten professors with university experience and ten active and selected students of the university (a total of 48 people in a 360-degree structure) are completed and then using A new model of designed data envelopment analysis, employee ranking, was performed. Twelve performance evaluation indicators extracted from the research background by experts in four categories with the titles of service compensation system in the first category; Job security, perceived organizational justice, perceived organizational support, and physical working conditions in the second category; Job characteristics, job clarity and ability of employees in the third category and job feedback, job stress, organizational citizen behavior and motivation in the fourth category were ranked and documented using a linear optimization model based on the goal programming and policy. Data envelopment analysis resulted in a complete ranking for the staff of a university unit with 25 staff members.
Findings: Interpretation and analysis of structured results obtained from the use of data envelopment analysis policy based on 360-degree evaluation can be the basis for improving human resources and continuing periodic evaluation to continuously improve employee performance in the organization.
Originality/Value: The present study can help their evaluations by using various indicators comprehensively as well as 360-degree approach and considering the external and internal challenges of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 360-degree evaluation
  • Employee performance evaluation
  • Goal Programming
  • Data Envelopment Analysis
  • preferential voting