مقاله پژوهشی
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندران

هومن شبابی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ روشنک معتمدی؛ پیمان غفاری اشتیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22105/imos.2021.280242.1044

چکیده
  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندرانچکیدههدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه در مخابرات استان مازندران بوده است. برای این منظور، ضمن مطالعه عمیق ادبیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در بین مهندسین و تکنسین‌های فنی شرکت برق

سجاد صالحی کردآبادی؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ شهرام اسماعیل پور؛ فرزانه زاددوستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22105/imos.2021.281296.1057

چکیده
  از موضوعات راهبردی شرکت برق منطقه‌ای گیلان، موضوع برنامه‌ریزی و تدارک شیوه‌های مناسب ارتباطی برای جلب مشارکت تمامی کارکنان در جهت بهبود مستمر، افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌ها، ایجاد ارزش افزوده، محیط فعال و با نشاط، حفظ و نگهداری مطلوب سرمایه‌های فکری و ایجاد تغییر از طریق نهادینه کردن یادگیری به قصد خلق نوآوری و بالندگی سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصد خرید و نقش تعدیل گری نوع محصول ایرانی

علی اکبر شهری مجارشین؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22105/imos.2021.281500.1061

چکیده
  خرید و مصرف محصولات داخلی یک شرط مهم و اساسی در جهت رونق فضای کسب کار و رشد و توسعه اقتصادی بشمار می رود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل تاثیرگذار بر خرید واقعی یا نهایی کالای ایرانی با ارزیابی اثر میانجی گری قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی می باشد. این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی ...  بیشتر